Gnosticism, Antikens religioner och Religionshistoria och religionsvetenskap

Bild av Jörgen Magnusson i universitetsparken i Uppsala Att undervisa om och forska på antik gnosticism och den historiske Jesus är en fantastisk förmån. Jag startar den här hemsidan och riktar mig till dig som vill börja bekanta dig med religionsvetenskap, antik gnosticism, den historiske Jesus och antikens religioner i stort, men jag riktar mig även till dig som vet en del om de här områdena och vil fördjupa dig. Jag diskuterar också hur man som vetenskapsperson kan arbeta med de här frågorna. Därför tar jag hjälp av mina kollegor som ägnar sig åt arkeologi, ekonomisk historia, antropologi och sociologi. Ja, det är snarare svårt att nämna någon human- och samhällsvetenskap som inte skulle inkluderas i religionshistorikerns verktygslåda. Att redovisa sina utgånspunkter är också nödvädnigt att börja med, särskilt i det myller av uppfattningar och utgånspunkter som möter oss när vi diskuterar religioner. Börja därför gärna med att läsa om var jag står vetenskapligt och om vad jag gjort. Jag kommer att uppdatera sidan ungefär en gång per vecka. Du är självfallet mycket välkommen att komma med frågor och tips om sådant som du vill att jag tar upp, intressanta artiklar som du läst m m.


Något om mina vetenskapliga meriter

"Mardröm, uppvaknande och uppstigande i Sanningens evangelium", i Peter Södergård och Erik Wallrup (Red.), Drömmarna och gud: Essäer om att möta gud i drömmen, ISBN 91-89672-01-1, Riga: reses Nams, 2002.
2004 medlem av The International Association for Coptic Studies och av The Nordic Nag Hammadi and Gnosticism Network.
2006: Filosofie magister och teologie kandidat vid Uppsala universitet.
Rethinking the Gospel of truth: a study of its eastern Valentinian setting, Uppsala: Universitetstryckeriet, 2006, Till online version. Klicka här för abstract.
2007: Teologie doktor i religionshistoria vid Uppsala universitet och medlem av Nathan Söderblom-sällskapet och medlem av forskarkollegiet vid Svenska institutet i Istanbul.
2008: Medlem av The International Association of Manichaean Studies.
Judasevangeliet: Text, budskap och historisk bakgrund, Lund: Arcus förlag, 2008, Ur innehållet!, Utdrag 1, Utdrag 2 Och en länk till Adlibris.
Intervju om Judasevangeliet och min bok, Axess-TV 2008, Till programmet.
Om min bok om Judasevangeliet i Nationalencyklopedin Klicka här!
Till recension av min bok om Judasevangeliet I Kulturen.se Till recensionen!
"Ekonomin i gudsriket", i Stig Norin (red.) Svensk Exegetisk Årsbok}, nummer 73, Uppsala, 87-100, 2008.
Med stöd av Axel och Margaret Ax:son Johnsons Foundation ansvarar jag sedan 2008 för The Swedish Gnosis Seminar som i samverkan mellan Uppsala universitet och Högskolan Dalarna ordnar seminarier om gnosticism med internationella forskare som gäster.
Med stöd av Axel och Margaret Ax:son Johnsons Foundation är jag redaktör för ett översättningsprojekt som vid Bokförlaget Atlantis ska publicera översättningar av gnostiska texter. Förväntad publicering 2011.
2009 medlem av The Society of Biblical Literature.