Föreläsningar för nöjes skull

Här lägger jag ut föreläsningar som kan intressera dig som gillar religionsvetenskap. De hör inte specifikt till någon särskild kurs, men självklart kan de tangera sådant som jag även diskuterar i mina kurser. Jag hoppas att du ska ha glädje av föreläsningarna!


2014-04-17. Här följer en föreläsning om läget kring det så kallade Jesusfrufragmentet. De laboratorietester som vi länge väntat på resultateten från har nu gjorts och publicerats. Vad har vi nu för kunskapsläge at utgå ifrån? Här följer min översättning av fragmentet: Texten börjar i slutet av en mening med en retorisk fråga:
…var det inte min mor som gav mig livet? Lärjungarna sade till Jesus: ”(fyra bokstäver svåra att utläsa) Maria är värdig (fyra bokstäver saknas. Kan göra att påståendet blir en fråga eller ett negativt påstående).” Jesus sade till dem: ”hon är (Är koonstrueras ur några svårlästa bokstäver men rekonstruktionen är oerhört sannolik.) min fru (Kan översättas kvinna, men har då en mycket snarlik innebörd.). Hon kommer kunna bli min lärjunge. Och låt onda människor vara uppblåsta (En möjlig alternativ konstruktion kan möjligen vara ”Låt människor göra onda saker), det är jag som är med henne!”
Klicka här för att lyssna online till min föreläsning om fragmentet i dagsläget
Klicka här för att ladda hem den!
Klicka här för att lyssna till en intervju med mig 18 april 2014 om papyret i P4-Västernorrland.
Klicka här för att läsa min artikel i SVD 27 september 2012.
Klicka här för att läsa materialet från Harvard Divinity school.Klicka här för att lyssna online till en föreläsning om mitt perspektiv på Moses och monoteismen av Sigmund Freud.
Klicka här för att ladda hem den!

Klicka här för att lyssna online till en föreläsning om myt- och genusteortetiska perspektiv på 1 Mosebok 1-4
Klicka här för att ladda hem den!

Klicka här för att lyssna online till en föreläsning om mikro- och makroperspektiv på myter. Judasevangeliet som jag kommenterar finner du en länk till nedan.
Klicka här för att ladda hem den!
Klicka här för att ladda hem Judasevangeliet som jag kommer att hänvisa till under foraföreläsningen om makro- och mikroperspektiv på myter.

Klicka här för att lyssna online till en föreläsning om hur socialvetenskaper som antrpologi kan ge oss bättre tolkningsramar då vi studerar texter om helande av orenhet i tidig judisk och kristen kontext.
Klicka här för att ladda hem den!

Klicka här för att lyssna online till en föreläsning om hur valet av material när man skriver grundböcker i religionsvetenskap påverkar och påverkas av olika diskurser.
Klicka här för att ladda hem den!

Klicka här för att lyssna online till en föreläsning om religiöst språk och viljefrihet.
Klicka här för att ladda hem den!
Ett nytt evangeliefragment har kommit till allmän kännedom. Här följer min översättning av den koptiska texten. Ett stort tack till Paul Linjamaa som hjälpte mig att läsa från fotografierna på Internet. Jag är ju blind och kan inte granska dessa fragment själv. Men jag fick på så vis koll på hur texten såg ut. Översättning och tolkning är dock mina och ska inte belasta någon annan. Givetvis är allt mycket provisoriskt. här följewr översättningen:

Texten börjar i slutet av en mening med en retorisk fråga: …var det inte min mor som gav mig livet? Lärjungarna sade till Jesus: ”(fyra bokstäver svåra att utläsa) Maria är värdig (fyra bokstäver saknas. Kan göra att påståendet blir en fråga eller ett negativt påstående).” Jesus sade till dem: ”hon är (Är koonstrueras ur några svårlästa bokstäver men rekonstruktionen är oerhört sannolik.) min fru (Kan översättas kvinna, men har då en mycket snarlik innebörd.). Hon kommer kunna bli min lärjunge. Och låt onda människor vara uppblåsta (En möjlig alternativ konstruktion kan möjligen vara ”Låt människor göra onda saker), det är jag som är med henne!”


Klicka här för att lyssna online till en föreläsning om fragmentet med Jesus fru.
Klicka här för att ladda hem den!
Klicka här för att läsa mer via Dagens ekoKlicka här för att lyssna online till en förrsta föreläsning om begrepet sekularisering och dess implikationer för religionsforskaren. Den är från C-kursen, men förhoppningsvis kan den ge något även till icke kursdeltagare
Klicka här för att ladda hem den!