Introduktion i antik koptiska med särskild tonvikt på texter från Nag Hammadi, 7,5 hp, kurskod RK018G vid Mittuniversitetet sommaren 2014

Dokument som du behöver


Klicka här för att ladda ned kursbrevet där du bland annat finner schemat.

Klicka här för att ladda ned kursboken.

Klicka här för att ladda ned ett dokument med angivelser om vad som tas upp vid varje seminarium och examination.

Föreläsningar


Klicka här för att lyssna online till presentationsföreläsningen.
Klicka här för att ladda hem den!

Klicka här för att lyssna online till en föreläsning om koptiskans rötter och mycket mer.
Klicka här för att ladda hem den!