Lichess med skärmläsare

Här följer en liten lathund som beskriver hur man kan spela på lichess som graft synskadad med skärmläsningsprogram.

Om det här dokumentet

Det här är ett dokument som försöker ge en snabbguide för graft synskadade som använder skärmläsare att använda lichess.

Det har syftet att vara så bra och enkelt som möjligt, men det finns inga garrantier för att allt i dokumentet kommer att fungera perfekt. Om du har synpunkter eller om någon information i dokumentet är utdatterad får ni gärna skicka ett mail med era synpunkter till frans.tage@gmail.com.

I dokumentet är namn på rubriker och länkar angivna. Lichess är till stora delar översatt till svenska, men det finns många etiketter som inte är översatta och därmed är på engelska. Jag har försökt ange det namn som står på lichess just nu om man har webbläsaren inställd på svenska. Det kan dock vara så att länkarna och rubrikerna är på något annat språk beroende på vilket språk din webbläsare är inställt på och när du läser det här dokumentet.

Gå in på lichess.org

Börja med att gå in på lichess.org och aktivera Blind mode genom att trycka på knappen högst upp på sidan.

Valfritt skapa ett konto

Om du vill kan du skapa ett konto direkt, följ i så fall stegen nedan. Annars går du bara till nästa steg.

 1. Gå in på lichess.org och aktivera Blind mode genom att trycka på knappen högst upp på sidan.
 2. Tryck på H för att flytta mellan rubriker och gå till rubriken Verktyg. Skrolla sedan ned med piltangenterna tills du kommer til länken Logga in och tryck Enter på den.
 3. Gå med piltangenterna tills du kommer till länken Registrera dig. Följ sedan instruktionerna.

Spela mot datorn

 1. Gå in på lichess.org och aktivera Blind mode genom att trycka på knappen högst upp på sidan om det behövs.
 2. Tryck på H för att flytta mellan rubriker till du kommer till rubriken Play på nivå två. Gå sedan ner med piltangenterna till länken SPELA MOT DATORN och tryck Enter.
 3. Välj tidskontrol och nivå samt färg i kombinationsrutorna och tryck sedan på knappen Create the game.
 4. Du kommer nu till en spelsida där du kan utföra drag. Se rubriken Under spelets gång) för att få veta hu du gör drag.

Spela mot en vän

 1. Gå in på lichess.org och aktivera Blind mode genom att trycka på knappen högst upp på sidan om det behövs.
 2. Tryck på H för att flytta mellan rubriker till du kommer till rubriken Play på nivå två. Gå sedan ner med piltangenterna till länken SPELA MOT EN VÄN och tryck Enter.
 3. Välj tidskontrol och nivå samt färg i kombinationsrutorna och tryck sedan på knappen Create the game.
 4. Gå till rubriken Or invite a lichess user: och fyll i din väns användarnamn samt tryck på Enter.
 5. Vänta till vännen har accepterat din utmaning. När utmaningen är accepterad hörs ett ljud och du kommer till spelsidan.
 6. Du kommer nu till en spelsida där du kan utföra drag. Se rubriken Under spelets gång) för att få veta hu du gör drag.

Tips: Om du vill veta hur man accepterar utmaningar gå till rubriken Acceptera utmaning.

Acceptera utmaning

 1. Gå in på lichess.org och aktivera Blind mode genom att trycka på knappen högst upp på sidan om det behövs.
 2. Gå till rubriken Verktyg på nivå 3.
 3. Om du går ner med piltangenterna bör du komma till en knapp som heter Acceptera, tryck på den.
 4. Du kommer nu till en spelsida där du kan utföra drag. Se rubriken Under spelets gång) för att få veta hu du gör drag.

Spela mot en slumpmässig spelare

 1. Gå in på lichess.org och aktivera Blind mode genom att trycka på knappen högst upp på sidan om det behövs.
 2. Tryck på H för att flytta mellan rubriker till du kommer till rubriken Play på nivå två. Gå sedan ner med piltangenterna till länken SKAPA ETT PARTI och tryck Enter.
 3. Välj tidskontrol i kombinationsrutorna och tryck sedan på knappen Create the game. Tips: Några vanliga tidskontroller är 15+15, 10+0 eller 5+3. Du kan självklart ställa in vilken tidskontroll som helst, men det är större chans att du får någon motståndare om du väljer någon vanlig tidskontrol.
 4. Vänta tills du hör ett ljud som indikerar att partiet har börjat.
 5. Du kommer nu till en spelsida där du kan utföra drag. Se rubriken Under spelets gång) för att få veta hu du gör drag.

Under spelets gång

När man spelar ett parti och har Blind mode aktiverat finns en hel del information tillgänglig i textformat. Det rekommenderas att du startar ett orankat parti mot datorn med obegränsad tid bara för att få tid att bekanta dig med spelsidan.

All textbasserad information finns under rubriken Textual Representation. Du bör kolla igenom allt under denna rubrik för att få veta vilken information som finns tillgänglig.

En viktig sak att veta är att det finns ett textfält på sidan där man kan skriva sina drag, men även snabbt kolla klockan eller motståndarens drag. För att komma till det trycker man på E (för att flytta mellan textfält) tills man kommer till fältet som heter Your move eller Waiting. Här följer en lista med tips vad du kan göra.

WARNING: Det finns en bug i vissa skärmläsare som gör att ett drag som är identiskt med det föregående inte läses upp av talsyntesen. Om vit till exempel spelar Springare slår Eva 4 och svart också spelar Springare slår Eva 4 kommer svarts drag inte läsas upp. Det kan därför vara bra att ha extra noga koll på vilkens klocka som går.