Jörgen Magnusson om Schack för synskadade och annat löst folk!

Så här börjar du lära dig schack!

Regler och enkla mattsättningar


Klicka här för en presentation av schackbrädet.
Klicka här för en genomgång av hur vi beskriver saker på schackbrädet.
Klicka här för en presentation av kungen.
Klicka här för en presentation av tornet.
Klicka här för att öppna en Wordfil med de ställningar som vi ska arbeta med. Leta först reda på diagram 1 och följ sedan länken nedan som för dig till en ljudfil om diagram 1.
Klicka här för att lyssna till instruktion och lösning till diagram 1.
Klicka här för att lyssna till instruktion och lösning till diagram 2.
Klicka här för att lyssna till instruktion och lösning till diagram 3.
Klicka här för att lyssna till en presentation av damen.
Klicka här för att lyssna till instruktion och lösning till diagram 4.
Klicka här för att lyssna till en presentation av bonden.
Klicka här för att lyssna till instruktion och lösning till diagram 5.
Klicka här för att lyssna till instruktion och lösning till diagram 6.
Klicka här för att lyssna till instruktion och lösning till diagram 7.
Klicka här för att lyssna till en presentation av löparen.
Klicka här för att lyssna till instruktion och lösning till diagram 8.
Klicka här för att lyssna till en presentation av springaren.
Klicka här för att lyssna till instruktion och lösning till diagram 9.
Klicka här för att lyssna till en diskussion om utgångsställningen.
Klicka här för att lyssna till en diskussion om schackliga principer.
Klicka här för att lyssna till en presentation av rockader.
Klicka här för att lyssna till instruktion och lösning till diagram 10.
Klicka här för att lyssna till en presentation av enpassantregeln.
Klicka här för att lyssna till instruktion och lösning till diagram 11.
Klicka här för att lyssna till instruktion och lösning till diagram 12.
Klicka här för att lyssna till instruktion och lösning till diagram 13.
Klicka här för att lyssna till en föreläsning om så kallad skolmatt.
Klicka här för att lyssna till en föreläsning om hur man avvärjer skolmatt.
Klicka här för att lyssna till en föreläsning om italienskt parti.
Klicka här för att lyssna till en föreläsning om spelöppninsfällan ryska damen.
Här finner du en fil där schackreglerna är samlade. Klicka här för att lyssna till en föreläsnin om spelöppninsfällan ryska damen.

Saker att tänka på när du ska börja ett parti

Här börjar jag med material för dig som lärt dig hur pjäserna går och som nu vill lära dig hur du ska tänka i dina partier.


En föreläsning om saker att tänka på i början av ett parti. Särskilt om pjäsernas styrkor och svagheter i mitten av brädet.
En wordfil med sammanfattning av den föregående föreläsningen om centrumkontroll.


En föreläsning där vi lär oss mer om vikten av snabb pjäsutveckling och om vad som kan hända om man utvecklar löpare före springare.
En wordfil med sammanfattning av det du lärde dig i föregående föreläsning om snabb pjäsutveckling.


En föreläsning om hur det kan gå om man går ut med damen för tidigt.
Klicka här för en wordfil med partiet som gicks igenom i föregående föreläsning.


En föreläsning om oskyddad kung.
Klicka här för en wordfil med partiet som gicks igenom i föregående föreläsning.


En föreläsning om hur det kan gå om man försummar utvecklingen för att vinna en bonde.
Klicka här för en wordfil med partiet som gicks igenom i föregående föreläsning.