Religionsvetenskap A sommaren 2014 vid Mittuniversitetet

Delkurs 3, judendom, 4,5 hp

Schema, instruktionsmaterial och seminarie/pm-uppgifter


Klicka här för att ladda hem schemat.

Klicka här för att ladda hem instruktioner inför PM-skrivandet.

Klicka här för att ladda hem uppgifter till seminarium tillika pm 1.

Klicka här för att ladda hem uppgifter till seminarium tillika pm 2.

Annat material som behövs för arbetet med delkursenKlicka här för att ladda hem Magnussons bok om Judasevangeliet som används i arbetet med pm 2.

Klicka här för att ladda hem texten Om Furstarnas Natur som används i arbetet med pm 2.

Presentationsföreläsning


Klicka här för att lyssna online till presentationsföreläsningen.
Klicka här för att ladda hem den!

Föreläsningar till arbetet med PM 1


Klicka här för att lyssna online till en föreläsning om egyptiska inslag i judiska källor. Är mest till som lite allmänbildning och examineras inte.
Klicka här för att ladda hem den!

Klicka här för att lyssna online till en föreläsning om kampen mellan storebror och lillebror i judiska källor. Ytterligare en allmänbildningsföreläsning som inte examineras
Klicka här för att ladda hem den!

Klicka här för att lyssna online till en föreläsning om israelitisk religion. Hör framförallt till PM 1 fråga 2.
Klicka här för att ladda hem den!

Klicka här för att lyssna online till en orienterande föreläsning inför arbetet med PM 1 fråga 3. Föreläsningen har tidigare hört till PM 2 på kursen så förvirras inte om jag någon gång nämner arbetet med PM 2. Den hör numera till PM 1 fråga 3.
Klicka här för att ladda hem den!

Klicka här för att lyssna online till en föreläsning inför arbetet med 1 Kungaboken 16:29-19:18 hör främst till arbetet med pm1 fråga 3.
Klicka här för att ladda hem den!

Klicka här för att lyssna online till en föreläsning inför arbetet med pm 1 fråga 4. Den handlar om religiösa sekter i Israel.
Klicka här för att ladda hem den!

Föreläsningar till arbetet med PM 2Klicka här för att lyssna online till en föreläsning inför arbetet med pm 2 fråga 1. Den handlar om varför den historiske Jesus är viktig när vi vill förstå synen på den judiska lagen i antik judisk kontext.
Klicka här för att ladda hem den!

Klicka här för att lyssna online till en föreläsning inför arbetet med pm 2 fråga 1. Den handlar om Jesus syn på de judiska avskrivningslagarna.
Klicka här för att ladda hem den!

Klicka här för att lyssna online till en föreläsning om judiska skapelseberättelser och deras tolkningsmöjligheter. Hör framförallt till pm 2 fråga 3.
Klicka här för att ladda hem den!

Delkurs 4, kristendom, 4,5 hp

Schema, instruktionsmaterial och seminarie/pm-uppgifter


Klicka här för att ladda hem schemat.

Klicka här för att ladda hem instruktioner inför PM-skrivandet.

Klicka här för att ladda ned uppgifter till seminarium tillika pm 1.

Klicka här för att ladda ned uppgifter till seminarium tillika pm 2.>

Klicka här för att ladda ned uppgifter till seminarium tillika pm 3.>

Källtexter till pm 2 och 3


Klicka här för att ladda ned den nya översättningen av Judasevangeliet där nya fragment arbetats in.>

Klicka här för att ladda hem Magnussons artikel om mat och manikeism som tas upp under arbetet med pm 2.

Presentationsföreläsning


Klicka här för att lyssna online till presentationsföreläsningen.
Klicka här för att ladda hem den!

Föreläsningar till arbetet med pm 1


Klicka här för att lyssna online till en föreläsning om kriterier i samband med konstruktionen av den historiske Jesus. Hör till pm 1 fråga 1.
Klicka här för att ladda hem den!

Föreläsningar till arbetet med pm 2 fråga 1


Klicka här för att lyssna online till en föreläsning om sociala faktorer som grund för kristendomens tillväxt i det romerska imperiet.
Klicka här för att ladda hem den!

Klicka här för att lyssna online till en föreläsning om hur Jesusrörelser och Isisrörelser sprider sig under senantiken och skälen till detta.
Klicka här för att ladda hem den!

Klicka här för att lyssna online till en föreläsning om hur monoteism knyts till imperietanken.
Klicka här för att ladda hem den!

Föreläsning till arbetet med pm 2 fråga 2


Klicka här för att lyssna online till en föreläsning om synen på värdsliga lagar i Judasevangeliet.
Klicka här för att ladda hem den!

Föreläsningar till arbetet med pm 2 fråga 3


Klicka här för att lyssna online till en föreläsning om relationen mellan kristendom och manikeism.
Klicka här för att ladda hem den!

Föreläsning till arbetet med pm 3 fråga 2


Klicka här för att lyssna online till en diskussion om interaktioner mellan germanska och romerska synsätt.
Klicka här för att ladda hem den!

Föreläsningar till arbetet med pm 3 fråga 3


Klicka här för att lyssna online till en föreläsning om rättfärdiggörelse i luthersk tradition, cirka 20 minuter.
Klicka här för att ladda hem den!

Klicka här för att lyssna till Teologiska Rummet från 6 maj 2012 om arvsynden.

Klicka här för att lyssna till Teologiska Rummet från 25 november 2012 om rättfärdiggörelsen.

Föreläsningar till arbetet med pm 3 fråga 4


Klicka här för att lyssna online till en föreläsning om påvevalet, cirka 4 minuter.
Klicka här för att ladda hem den!

Klicka här för att lyssna till Människor och tro från 15 mars 2013 om den nye påven som var ett oväntat val.

Klicka här för att lyssna till Filosofiska rummet från 17 mars 2013 med fördjupning på samma tema

Klicka här för att lyssna till Konflikt från 10 maj 2014 om den nye påvens relation til olika maktsfärer.